February 5, 2013

Studiepopulaties

In het ErasmusMC te Rotterdam wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar bijziendheid, met als doel oorzaken van deze afwijking op te sporen en nieuwe therapieën te ontwikkelen. De studiepopulatie bestaat uit verschillende groepen:

1. MYopie STudie (MYST)

MYST is een patiënt-controle onderzoek naar de oorzaken van sterke bijziendheid, bestaande uit 689 personen met een brilsterkte van -6 dioptrieën of meer en 548 personen die geen bril (of brilsterkte tussen -1,5 en +1,5 dioptrieën) hadden. Alle deelnemers waren 25 jaar of ouder. Het onderzoek vond plaats tussen december 2009 en juli 2012 en betrof een uitgebreid oogheelkundig onderzoek, een vragenlijst (vragen over risicofactoren en familiegeschiedenis met betrekking tot bijziendheid) en bloedafname voor DNA analyse. Werving van deelnemers vond plaats in samenwerking met het Oogziekenhuis/Focuskliniek te Rotterdam, het LUMC en de ARTIC studie te Leiden, en het UMC St Radboud te Nijmegen. Deelname aan deze studie is niet meer mogelijk. Hoog bijzienden (brilsterkte van -6 of meer) en hun eventuele bijziende familieleden kunnen wel een afspraak maken op de polikliniek Oogheelkunde van het ErasmusMC voor het uitgebreide oogonderzoek en bloedafname. Het onderzoek wordt wel zoals een gewoon oogartsbezoek in rekening gebracht. Tevens is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Klik hier voor uw aanmelding.

2. Atropine studie

eyedrop-and-eyeAtropine oogdruppels hebben in verschillende studies bewezen effectief te zijn tegen myopie progressie tijdens de kinderleeftijd.  Atropine zorgt voor pupilverwijding en ontspanning van de inwendige scherp-stel (accommodatie) spieren van het oog. Tijdens een effectiviteit studie in het Erasmus MC hebben wij gezien dat atropine oogdruppels bij kinderen met progressieve myopie net zo werkzaam is als in eerder gedane gecontroleerde studies.
77 kinderen (3-17 jaar) met een progressieve myopie (>1D/jaar) werden in het Erasmus MC behandeld met atropine oogdruppels. Bij ouders en kinderen werden vragenlijsten afgenomen met vragen over leefgewoonten, bijwerkingen en therapietrouw. Oogheelkundig onderzoek werd bij elk bezoek verricht. Van alle kinderen die de oogdruppels gebruikten rapporteerde bijwerkingen: lichtschuwheid (72%), leesklachten (38%) en hoofdpijn (22%). Driekwart van de kinderen zei volledig therapietrouw te zijn; slechts 17 kinderen (22%) stopte met de druppels.

Progressie van de myopie toonde een sterke afname na start van de behandeling en bij de 60 kinderen die bleven druppelen werd geen significante toename van de myopie meer gezien tussen start en na 12 maanden behandeling.Gezien de gebleken effectiviteit van atropine oogdruppels bij progressieve myopie zijn we atropine oogdruppels gaan aanbieden bij het risico op het ontstaan van hoge myopie (slechter dan -6D). Myopie progressie op de kinderleeftijd komt veel voor en de vraag om behandeling wordt steeds groter. Het Erasmus MC myopie onderzoek team verzorgt veel na en bij scholing aan Nederlandse oogartsen, orthoptisten en optometristen en we hebben een protocol atropine behandeling ontwikkeld en een folder voor patiënten.

Patiënten en ouders: Klik hier voor de Atropine oogdruppels ter voorkoming van hoge myopie (CONCEPT)
Behandelaar: Klik hier voor het protocol: Protocol Atropine Myopie Controle Centrum Erasmus MC 2015
                         Klik hier om een patiënt te registreren.
Een screening en onderzoek wordt door uw behandelaar in rekening gebracht.

3. Accommodatie studie

Aaneengesloten en zeer dichtbij lezen zijn bekende risicofactoren voor de ontwikkeling van myopie. De huidige hypothese is dat mensen die bijziend worden minder goed en minder snel kunnen scherpstellen (accommoderen). In samenwerking met ingenieurs van de TU Delft en studenten van de Hogeschool Utrecht is een apparaat ontwikkeld om accommodatie te meten. In 2013 zullen wij starten met accommodatie metingen uitvoeren bij kinderen, waarbij we de mate van accommodatie (focus) en de tijd die het kost om te accommoderen zullen meten. De uitkomst kan worden gerelateerd aan omgevingsfactoren en familiaire myopie. Andere waarden die meegenomen worden zijn de gezichtsscherpte, intelligentie en etniciteit. Deze studie is een onderdeel van het Generation R onderzoek bij kinderen. Aanmelding voor deze studie is helaas niet mogelijk.

4. CORRBI Biobank

corrbiDe CORRBI biobank is een uitgebreide verzameling van gegevens en DNA van patiënten met een erfelijke oogheelkunde aandoening beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Het betreft een samenwerkingsverband tussen Het Oogziekenhuis Rotterdam en de afdeling Oogheelkunde van het Erasmus MC te Rotterdam. Ook gegevens en DNA van hoog bijziende mensen kunnen opgenomen worden in deze biobank. Hoog bijzienden (brilsterkte van -6 of meer) en hun eventuele bijziende familieleden kunnen een afspraak maken op de polikliniek Oogheelkunde van het ErasmusMC voor het uitgebreide oogonderzoek en bloedafname. Het onderzoek wordt wel zoals een gewoon oogartsbezoek in rekening gebracht. Tevens is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Klik hier voor uw aanmelding.

 

5. Erasmus Rotterdam Gezondheids Onderzoek (ERGO)                             www.ergo-onderzoek.nl

Ergo Logo

ERGO is een langdurige (1990 tot heden) bevolkingsstudie naar veel voorkomende gezondheidsproblemen bij de oudere (vanaf 45 jaar) inwoners van de wijk Ommoord te Rotterdam. Bij deze mensen werden interviews afgenomen (met vragen over algemene gezondheid, leefstijl, onderwijs, sociaal-economische status en voeding), werd uitgebreid oogheelkundig onderzoek verricht en werd bloed afgenomen voor DNA analyse. Wij beschikken over een database met bovengenoemde gegevens van 10000-12000 deelnemers. Aanmelding voor deze studie is helaas niet mogelijk.

6. Erasmus Rucphen Familie Studie (ERF)

ERF is een familiestudie binnen een genetisch isolaat (het Brabantse dorp Rucphen) met als doel om genen op te sporen voor verschillende aandoeningen, waaronder bijziendheid. Deelnemers werden geselecteerd op basis van de stamboominformatie uit het plaatselijke kerkregister. Personen en hun partners ouder dan 18 jaar die afstamde van uit deze gegevens geselecteerde families werden opgeroepen voor deelname. Wij beschikken over gegevens uit interviews, oogheelkundige gegevens en DNA gegevens van ruim 2000 deelnemers. Aanmelding voor deze studie is helaas niet mogelijk.

7. Generation R                                                                www.generationr.nl

Generation R

Generation R is een bevolkingsstudie binnen een (prenataal) geboortecohort met als doel het opsporen van vroege omgevings- en genetische oorzaken van (ab)normale groei, ontwikkeling en gezondheid vanaf het foetale leven tot de jonge volwassenheid. Ook kan gekeken worden naar het ontstaan van bijziendheid. De gegevens van 9778 kinderen van zwangere vrouwen die een uitgerekende datum hadden tussen 2002 en 2006 worden verzameld. Van de moeders werden tijdens de zwangerschap gegevens verzameld met betrekking tot educatie, sociaal-economische status, etniciteit, medische en familiaire voorgeschiedenis, voeding en leefstijl en werd o.a. bloed afgenomen voor DNA analyse. De kinderen en hun moeders worden regelmatig uitgenodigd voor een uitgebreid onderzoek. Tijdens het ‘Focus op 5’ onderzoek op 5-jarige leeftijd van het kind werd bloed afgenomen voor DNA-analyse, oogheelkundig onderzoek verricht en werden interviews afgenomen (vragen over risicofactoren en familiegeschiedenis met betrekking tot bijziendheid). Van alle kinderen die naar een oogarts zijn verwezen vanwege onvoldoende gezichtsschertpe en kinderen die al bekend waren bij oogarts en/of orthoptist werden volledige medische oogheelkundige gegevens verzameld. In 2012 is ‘Focus op 9 ‘ van start gegaan, waarbij alle kinderen opnieuw worden onderzocht op de leeftijd van 9 jaar. Hierbij worden opnieuw alle kinderen gezien, Aanmelding voor deze studie is helaas niet mogelijk.