January 27, 2013

Myopie

Wat is myopie?

Bijziendheid, ook wel myopie genoemd, is een afwijking van het oog waarbij een min bril nodig is om scherp te zien. Dit komt doordat de oogbol te lang is. Hierdoor valt het brandpunt van de lichtstralen die het oog in schijnen vóór het netvlies in plaats van erop en dit zorgt voor een onscherp beeld.

Brandpunten van normaal en bijziend oog:

normaal_myopie

 

Door een bril, contactlenzen en door een implantlens of een laser correctie aan het hoornvlies is het mogelijk om het brandpunt van de lichtstralen weer op het netvlies te plaatsen. Daardoor wordt het beeld weer scherp.

 

Complicaties

De groei van het oog vindt plaats in de jeugd, maar de complicaties ervan ontstaan doorgaans pas op oudere leeftijd. De complicaties treden vooral op bij mensen met een hele hoge bijziendheid (brilsterkte -6 of meer) die een heel lang oog (26 mm of meer i.p.v. de normale 23 mm) hebben. Het netvlies kan dunner worden en de gele vlek (macula) van het netvlies kan weefsel verliezen (maculadegeneratie) en daardoor niet goed functioneren. Ook kan er een bloeding (subretinale neovascularisatie) ontstaan in de gele vlek. Dan treedt plotseling slecht zicht op en is er vaak vervorming van het beeld. De bloeding kan goed behandeld worden met injecties in het oog die de groei van het bloedvat tegen gaan (anti-VEGF). Daarom is een spoedig bezoek aan een oogarts aangeraden bij klachten die een bloeding doen vermoeden. Hoge bijziendheid vergroot ook de kans op een netvliesloslating. Dit geeft ook vaak klachten van plotselinge slechtziendheid of het zien van een gordijn aan de randen van het blikveld. Netvliesloslatingen moeten snel operatief behandeld worden, dus een spoedige verwijzing bij deze klachten is ook op zijn plaats. Een andere complicatie is glaucoom, een ziekte waarbij de zenuwvezels die naar de oogzenuw lopen verloren gaan. Patiënten die dit hebben merken in eerste instantie niet zo veel, maar zullen in de loop van het ziektebeeld een steeds kleiner blikveld overhouden. Vaak is het bij glaucoom nodig dat de oogdruk met druppels laag gehouden wordt. De minst ernstige complicatie die bij hoge bijziendheid op kan treden is staar (cataract). Deze treedt vaak op veel jongere leeftijd op dan de normale ouderdom staar. De oogarts kan dit meestal goed verhelpen door het verrichten van een staaroperatie. Het is dan nog wel vaak een uitdaging voor de oogarts om de juiste sterkte en de grootte van de kunstlens te bepalen.

Normaal netvlies:

 normaal_netvlies

Netvliezen bij hoge bijziendheid met myope maculadegeneratie en bloedingen:

netvliezen_bij_hoge)bijziendhuid_AMD

Netvliesloslating:

netvliesloslating

Normale oogzenuw (links) en oogzenuw van hoogbijziende patiënt met glaucoom (rechts):

normale_oogzenuwoogzenuw_glaucoom

Staar van de lens (cataract):

staar

Hoge bijziendheid vergroot de kans op ernstige slechtziendheid

De complicaties van hoge bijziendheid zijn niet allemaal goed te behandelen. Vooral de myope maculadegeneratie is een grote oorzaak van blijvende slechtziendheid. In onze eigen studies is gebleken dat 1 op de 3 hoogbijzienden in de loop van het leven zo slechtziend wordt dat hij/zij niet meer kan lezen, zelfs niet met een bril op. Dan is de gezichtsscherpte gezakt tot onder de 30% aan beide ogen. Dat is natuurlijk een groot probleem. Daarom is het nodig meer te weten over het ontstaan van bijziendheid en het voorkómen ervan.