Gezocht: Middelbare scholen voor onderzoek naar het effect van smartphone gebruik op de ogen!

Smartphone gebruik
In de media wordt steeds vaker aandacht besteed aan de (negatieve) effecten van smartphone gebruik onder jongeren zoals verminderde slaap, de invloed op het sociaal leven en rug en nekklachten. Wij willen onderzoeken in welke mate smartphones gebruik kunnen worden zonder een schadelijk effect op de ogen te hebben en daarom hebben wij u nodig!

Wat is bijziendheid?
Bijziendheid (myopie) betekent dat je in de verte niet scherp kunt zien. Het ontstaat in de jeugd en is op te lossen door een bril of contactlenzen te dragen. Bijziendheid is de snelst toenemende oogaandoening wereldwijd en voorspeld wordt dat in 2050 de helft van de bevolking bijziend is. Dat is een groot probleem, want bij een hoge bijziendheid is er een grote kans om op latere leeftijd slechtziendheid of blind te worden .

Bijziendheid wordt veroorzaakt door omgevingsfactoren
Of iemand wel of niet bijziend wordt, wordt bepaald door een combinatie van erfelijke factoren en omgevingsfactoren. Jongeren die veel buiten zijn worden minder vaak bijziend dan leeftijdsgenoten die dat niet doen. Veel lezen of computeren (dichtbijwerk) zorgt juist voor een hogere kans op de ontwikkeling van bijziendheid. Wij vermoeden dat het toenemende gebruik van smartphones onder jongeren een significante bijdrage geeft aan de totale hoeveelheid dichtbijwerk die wordt gedaan.

Onderzoek
Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de mate van smartphone gebruik in relatie tot de ontwikkeling van bijziendheid. Daarom willen wij dat onderzoeken! In samenwerking met middelbare scholen zetten we een onderzoek op waarbij smartphone gebruik wordt gemeten en een oogonderzoek wordt gedaan bij onderbouw leerlingen. Ook kunnen we begeleiding bieden aan bovenbouw leerlingen die aan het onderzoek mee willen werken als profielwerkstuk of onderzoeksproject. Werkt u op een middelbare school en heeft u interesse om samen met uw leerlingen aan dit onderzoek mee te doen? Reageer dan door een e-mail te sturen naar myopie@erasmusmc.nl.