February 15, 2016

Behandeling van progressie

Behandeling van myopie

meisjeMetBrilDe verschillende indicaties en complicaties van myopie vragen allen om een op maat gesneden behandeling. De behandeling van voortschrijdende myopie in de jeugd is anders dan een chirurgische correctie van het oog voor de brilsterkte, en weer anders dan behandeling van de complicaties. Lees hieronder verder voor de behandeling van progressieve myopie in de jeugd.

 

Myopie controle

Als uw kind myopie aan het ontwikkelen is, vraagt u zich wellicht af of er iets meer gedaan kan worden tegen het toenemen van de brilsterkte dan alleen het volgen van lifestyle adviezen.

Jarenlang hebben onderzoekers gezocht naar een behandeling. Gelukkig is er inmiddels goed nieuws: Een aantal recente studies laten zien dat het mogelijk is om de progressie van myopie tijdens de kinder en tienerleeftijd af te remmen. De huidige behandelopties richten zich op twee werkingsmechanismen.

Contactlenzen voor correctie van de perifere defocus

lenzenPerifiereDefocus

Contactlenzen kunnen de projectie van de lichtstralen in het midden, maar ook aan de zijkanten (de periferie) van het oog veranderen. Dan kan er in het hele oog een scherp beeld op het netvlies vallen. Dat dit gunstig is hebben verschillende wetenschappelijke studies gevonden. Er zijn twee typen contactlenzen die op deze manier de myopie progressie remmen: Ortho-K (nachtlenzen) en multifocale zachte contactlenzen. Behandeling met deze lenstypen kan een reductie van de myopie progressie van 30%-50% opleveren.

 

 

 

Atropine oogdruppels

oogDruppelsDe ongekroonde koning van de myopie progressie is een behandeling met atropine oogdruppels die iedere avond genomen moeten worden tijdens de jaren van progressie. Atropine is een alkaloïde die van nature voorkomt in bepaalde plantensoorten (Atropa belladonna). Het blokkeert muscarine receptoren, maar hoe deze blokkade tot afremming van de ooggroei leidt is nog onduidelijk. Gebleken is dat hogere concentraties het meest effectief zijn, maar dat deze na het stoppen juist weer een progressieve groei van het oog kunnen geven. Aziatische studies wijzen uit dat lagere doseringen (0.01%) voor de lange termijn effectiever kunnen zijn en de progressie met meer dan 50% kunnen remmen. Lagere doseringen geven ook minder vervelende bijwerkingen zoals last van het licht en leesklachten. In het Erasmus MC hebben wij inmiddels 300 kinderen met atropine oogdruppels behandeld gedurende meerdere jaren. Gebleken is dat 80% de behandeling goed volhoudt ondanks de bijwerkingen, en dat dit beter gaat als de kinderen een zonnebril op sterkte gebruiken voor buiten en een multifocale bril voor binnen.  Wij behandelen met name kinderen waarvan wij denken dat zij op volwassen leeftijd hoogmyoop zullen zijn (brilsterkte meer dan -6). We starten dan vaak met atropine 0.5%, en bouwen af naar lagere concentraties als de groei van het oog lange tijd uitblijft. Als de groei van het oog ondanks de therapie doorgaat, moeten we soms de concentratie ophogen naar atropine 1%. De meeste kinderen zullen 2-3 jaar met atropine behandeld worden.

Meer informatie? Zie de Erasmus MC atropine patienten folder voor mee informatie.

 

Hoe goed zijn de behandelingen?

treatmentEfficacy

meisjeMetVoetbal

 

Bovenstaand grafiekje laat de effectiviteit van de verschillende behandelingen zien. Het dragen van een bril met te weinig sterkte is in ieder geval iets dat niet werkt; dit verhoogt juist de progressie van myopie. Het volgen van lifestyle adviezen met meer dan 15 uur buiten/week en niet langer dan 45 minuten achter elkaar dichtbij werk verrichten helpt ook, maar heeft iets minder effect dan vormvaste of multifocale contactlenzen en atropine. Wij raden echter altijd aan hiermee te beginnen.